Чи досягне Україна Цілей сталого розвитку?

Цілі сталого розвитку (ЦСР) враховані в українських стратегічних документах (ДСД), однак це аж ніяк не гарантує, що в Україні їх вдасться повністю імплементувати. До цього висновку прийшли експерти ІСЕД, проаналізувавши українські ДСД в рамках проекту ПРООН. Цілі сталого розвитку стосуються таких важливих питань, як подолання бідності, покращення екології, скорочення смертності, збільшення частки освіченого населення до 2030 р. Кожна країна адаптує їх і впроваджує відповідно до тої ситуації, у якій перебуває. Аби не відставати у розвитку від інших країн світу, імплементувати їх має і Україна. Як це відбувається експерти ІСЕД розповіли під час презентації свого дослідження.

Україна врахувала більшість ЦСР

Під час адаптації ЦСР до українських реалій було сформульовано 86 завдань, які необхідно виконати. Як показало дослідження експертів ІСЕД, 81 завдання (94%) повністю чи частково враховане в українських стратегічних документах та проектах документів, що перебувають на різних стадіях затвердження. Більш того, немає жодної цілі, що була б зовсім не відображена у документах державних політик.

Експерти аналізували основні 35 державних стратегічних документів, що по тематиці мають відповідати ЦСР. Насправді їх набагато більше, однак термін дії деяких з них завершився, а по деяких напрямках ДСД взагалі не розроблялися.

Найбільше завдань ЦСР врахував уряд

Найбільше завдань ЦСР враховано у Середньостроковому плані пріоритетних дій уряду на період до 2020 р. – 52 завдання або 59%. За ним слідує Стратегія регіонального розвитку – 39 завдань та Стратегія сталого розвитку України на період до 2020 р. Серед інших ДСД: Стратегія внутрішньої і зовнішньої політики, Стратегія подолання бідності (до 2020 р.), Національна стратегія у сфері прав людини (до 2020 р) та Стратегія національної безпеки (до 2020 р.).

При цьому, найбільшу кількість завдань ЦСР враховано у сфері збереження навколишнього середовища, соціального захисту та торгівлі промисловості і економічного розвитку.

В Україні бракує важливих стратегічних документів

В нашій країні відсутні стратегічні документи за низкою вкрай важливих напрямів: заохочення інвестицій, протидія корупції, легалізація доходів, протидія насильству, подолання конфлікту та відбудова Донбасу, скорочення незаконного обігу зброї, боєприпасів та вибухівки тощо. Програмні документи у цих сферах існували, проте у 2017 р. термін їхньої дії завершився, а нових прийнято так і не було. Тому реалізація Цілей по цих напрямках може бути зірвана. Цікаво, що в Україні немає жодного стратегічного документу, окрім нової Енергетичної стратегії, розробленого на період до 2030 р., тобто на весь період реалізації ЦСР.

Реалізація ЦСР може бути зірвана

Проте, найбільша проблема у тому, що більшість чинних ДСД не мають планів реалізації, як наприклад Стратегія національної безпеки України та Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні, тому ті завдання, що закладені у них – під загрозою невиконання.

Нема оцінки – нема відповідальності

Переважна більшість завдань у державних стратегічних документах, що відповідають ЦСР не мають індикаторів і відповідних термінів виконання. Тобто, чітко не прописано, як вимірювати результат і за яких умов те чи інше завдання вважатиметься виконаним. Наприклад, про розвиток екологічно чистих видів транспорту у ДСД сказано лише, що його потрібно стимулювати. Будь-які визначені індикатори, а тим паче заходи із широкого впровадження використання громадянами електромобілів у документах відсутні. Тому, якщо ситуація не зміниться – у 2030 р. не буде зрозуміло, чи вважає Україна, що розвинула екологічно чисті види транспорту чи ні. Що це означає на практиці? Якщо немає можливості оцінити результати впровадження ЦСР, то політикам і чиновникам не обов’язково виконувати визначені завдання, так як за зірваний процес ніхто не понесе відповідальності, а відповідно і покарання.

Для реалізації ЦСР потрібні сильні громади

Велика частина завдань ЦСР мають бути реалізовані у громадах, проте в Україні процес децентралізації ще не завершився. Тому сьогодні в Україні небагато ефективних громад, що могли б належно реалізувати завдання ЦСР. Існує ризик, що на місцевому рівні взагалі не буде інкорпоровано ЦСР в стратегічні документи.

Бізнес і влада ще не домовились про ЦСР

Відсутня консолідована позиція державних організацій та приватного і громадського секторів щодо реалізації Цілей сталого розвитку, що може зірвати цей процес. Наприклад, імплементація ЦСР потребуватиме концентрації бюджетних видатків на потреби соціального захисту, освіти, охорони здоров’я і посилення обмежень для бізнесу у сферах впливу на довкілля чи посилення відповідальності роботодавців за умови та належну оплату праці. Тому без узгодженої позиції усіх суспільних інститутів реалізувати ЦСР буде неможливо.

Потрібна ефективна система прийняття рішень

Експерти ІСЕД відзначають, що Україна має проблеми не лише із впровадженням Цілей сталого розвитку, але й реалізацією державної політики загалом. Тому, на думку, аналітиків потрібно розробити нові процедури підготовки й ухвалення рішень парламентом і урядом України.

Для моніторингу виконання завдань ЦСР потрібно створити відповідні профільні органи за участю усіх зацікавлених осіб, які б  контролювали впровадження Цілей сталого розвитку. Необхідно щорічно проводити форум для обговорення досягнутих за рік результатів. І для того, щоб мати чітке явлення про реальні результати виконання завдань ЦСР треба удосконалити систему національної статистики, зробивши її більш точною і запровадивши передові технології обробки даних.

Презентація дослідження відбулася 12 жовтня 2017 р. у прес-центрі Укрінформу. Відео з презентації дивіться тут:

https://www.youtube.com/watch?v=yDIlj4LYUUs

З дослідженням можна ознайомитись на сайті ІСЕД http://iser.org.ua/proekti/doslidzhennia/analiz-derzhavnih-strategichnih-dokumentiv-shchodo-vrahuvannia-adaptovanih-dlia-ukrayini-tsilei-stalogo-rozvitku-do-2030-roku

Команда ІСЕД