Професії майбутнього: як зміниться ринок праці найближчим часом
Чи задумувались ви про значення своєї професії у довгостроковій перспективі? Як показують дослідження європейських вчених, вже у найближчі десять років глобальний ринок праці зазнає суттєвих змін й у ньому відбудеться перерозподіл сфер зайнятості населення. Ті професії, які ще сьогодні є дуже затребуваними, зовсім скоро можуть виявитися взагалі непотрібними чи попит на них може суттєво скоротитися. Тому наша держава загалом і українці зокрема вже зараз мають готуватися до нових економічних реалій, аби ситуація  не застала їх зненацька.

Станом на лютий 2017 р. в Україні зареєстровано 439 тисяч безробітних, а на одну оголошену вакансію претендують одразу вісім осіб. У той же час, статистика зареєстрованих на біржах праці показує, що левову частку безробітних становлять люди передпенсійного віку. Зрозуміло, що переважній більшості тих, кому вже за п’ятдесят буде нелегко пристосуватися до нових умов на ринку праці та зайнятися власною перепідготовкою. Тим не менше держава зі свого боку повинна зробити усе для того, щоб українці могли адаптуватися до нових реалій.

Сьогодні у світі прослідковуються одночасно дві тенденції. З одного боку, зростає попит на низькокваліфікованих працівників, таких як охоронці чи фахівці із догляду за хворими, з іншого – роботодавці зацікавлені у висококваліфікованих спеціалістах в галузі електронної обробки даних і права.

В Європейському Союзі провели дослідження і з’ясували, які зміни відбудуться в різних сферах зайнятості населення протягом 2015-2025 рр. Економісти прогнозують скорочення зайнятості на 18 % у таких галузях як видобуток вугілля та сільське господарство, а зайнятість населення в енергетичній та газовій галузях скоротиться на 10 %. У той же час, на 20 % зросте зайнятість у таких сферах як нерухомість, наука і техніка, на 15 % - у сфері адміністративної діяльності та службі підтримки та на 10 % - в освітній галузі. В будівництві та логістиці змін практично не відбудеться.

Як показує теперішня статистика, найбільша частка безробітних в Україні спостерігається серед людей з вищою освітою – 41 %, а професійно-технічну освіту мають 38 % українців, і лише кожен п’ятий безробітний має тільки загальну середню освіту. Загалом у нас відносно високий формальний рівень освіти робітників поєднується з їхньою непідготованістю до вимог ринку праці і браком знань та навичок, які потрібні роботодавцям. Швидко реагувати на зміни на ринку праці заважає фактично відсутня  в Україні система освіти дорослих та підвищення кваліфікації. Однак це проблема не лише України. Дослідження, проведені в ЄС, показують, що 35 % працівників західних, 49 % центральних і більше 60 % східних країн Євросоюзу не працюють за набутими спеціальностями.

Дослідження Інституту соціології НАН України, які в моніторинговому режимі здійснюються з 1992 року, свідчать про те, що близько 60 % українців не можуть знайти роботу за спеціальністю. Участь працедавців у підготовці кадрів, що раніше становила до 60 % від загальних інвестицій, майже припинилася. Фактично сьогодні настав час актуалізувати освітні програми відповідно до потреб ринку.

Держава вже зараз має переглянути перелік тих спеціальностей, на які вона робить замовлення в університетах, для того, щоб відібрати ті, які будуть найнеобхіднішими в найближчому часі. В Україні людина витрачає на здобуття спеціальності в середньому 3-4 роки, тому державне замовлення і запит з боку роботодавців на актуальну робочу силу потрібно планувати, спираючись на бачення розвитку економіки і виробництва щонайменше на 10 років вперед. Чи має наша держава таке бачення? Яку модель економіки ми розвиваємо? Які галузі зростають, а які, навпаки, згортаються? На всі ці питання експерти ІСЕД дали відповідь у Політиці економічного прагматизму.

Україні вже зараз треба вивчати професії майбутнього і починати з такого алгоритму: вибір моделі розвитку економіки, визначення пріоритетних сфер, державне і приватне замовлення на отримання відповідної освіти, а вже потім – підготовка програм сприяння зайнятості населення, які на сьогодні реалізуються через соціальну сферу. Чому це важливо? Дисбаланс попиту та пропозиції на ринку праці призводить до зростання структурного безробіття та рівня зовнішньої трудової міграції. Щоб забезпечити темпи економічного зростання принаймні 6-7 % на рік, Україні потрібно будувати високотехнологічну та експортоорієнтовану модель економіки, тобто готувати більше науковців, інженерів, програмістів, освітян.

(Матеріал опубліковано на ресурсі Liga.net 27 березня 2017 року)