Анна Ісічко

Анна Ісічко

Експерт з юридичних питань

Напрямки досліджень:
- міжнародне публічне право;
- адаптація законодавства України до законодавства ЄС.

Анна  Ісічко  є  автором  та  співавтором  низки  порівняльно-правових  досліджень  у  сферах енергетики,  транспорту,  захисту  навколишнього середовища,  захисту  прав  споживачів, технічних  правил  та  стандартів.  Свій  професійний  досвід  експерт  здобула  у  Міністерстві юстиції України, Департаменті з питань адаптації законодавства. На посаді начальника відділу міжнародного права брала участь у розробці методичних настанов щодо здійснення аналізу наслідків впровадження acquis communautaire  у законодавство України.
Після захисту в Університеті Ессексу (Великобританія) дисертації магістра права, присвяченій економічним, політичним, соціальним та геополітичним аспектам зовнішніх відносин ЄС та України,  продовжила  здійснення  порівняльно-правового  аналізу  законодавств  України  та ЄС,  приділяючи  особливу  увагу  регулюванню  малого  та  середнього  бізнесу,  захисту  прав споживачів та наближенню ринків.
Професійні пріоритети:
- вдосконалення  системи  захисту  прав  споживачів  в  Україні;  підвищення  рівня поінформованості споживачів про свої права та механізми захисту своїх інтересів;
- поширення  та  промоція  ідеї  необхідності  активного  залучення  кожного  окремого громадянина  у вирішенні особистих, суспільних  та загальнодержавних проблем.

Освіта:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин, відділення міжнародного права
Магістр права Європейського Союзу (LL.M in European Union Law, University of Essex)

Мови: українська, російська, англійська


  isichko@iser.org.ua      tel   +38 (044) 223-29-17       Інститут суспільно-економічних досліджень