Світлана Ковалівська

Світлана Ковалівська

Заступник директора

Світлана Ковалівська має значний досвід у сфері формування та реалізації державної політики із залучення інвестицій та інновацій. Раніше обіймала посаду начальника відділу інвестиційної політики  Департаменту  інвестиційної  та  інноваційної  політики  Мінекономрозвитку.  Під  час роботи  в Міністерстві  розробляла  зміни  до  Законів  України  «Про  інвестиційну  діяльність», «Про  режим  іноземного  інвестування»,  а  також  –  до  низки  нормативно-правових  актів Кабінету  Міністрів  України  щодо  регулювання  інвестиційно-інноваційної   сфери.  До  роботи в державному секторі мала значний досвід роботи, у тому числі на керівних посадах, у сфері авіаційних перевезень та надання туристичних послуг.
Професійні пріоритети:
- впровадження моделі державної та регіональної інвестиційної політики в Україні на основі активної ролі держави та громади у залученні інвестицій та їх здійсненні;
- впровадження ефективних стандартів державного управління в Україні як базової основи реформ у всіх сферах суспільної діяльності;
- розробка та застосування ефективних методів оцінки та прогнозу індикаторів соціально-економічного розвитку як основи для аналізу проблем та проектів рішень у сфері державної та регіональної політики.

Освіта:
Національна академія державного управління при Президентові України
Національний авіаційний університет

Мови: українська, російська, англійська


   kovalivska@iser.org.ua      tel   +38 (044) 223-29-17       Інститут суспільно-економічних досліджень