Реформі містобудування дано офіційний старт від Уряду!

Уряд прийняв положення про Державну інспекцію архітектури та містобудування України. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1340-2020-%D0%BF#Text